EU slettede ubekvemme forskningskonklusioner om biobrændstof

Interne EU-dokumenter afslører, at der selv blandt EU's topfolk er tvivl om, hvorvidt biobrændstoffer er et virksomt middel mod global opvarmning. Kritisk konklusion om emnet blev slettet fra rapport, som kommissionen selv havde bestilt.

EU-Kommissionen bliver mere og mere desperat i sit forsvar for biobrændstoffer som et effektivt middel mod global opvarmning. Det har det internationale nyhedsbureau Reuters dokumenteret i løbet af sommeren.

Et større antal forskningsrapporter har i løbet af det seneste år med større og større styrke påvist, at biobrændstoffer i transportsektoren måske i virkeligheden skaber mere global opvarmning end de forebygger - i hvert fald hvis man inddrager alle aspekter i produktionskæden.

Og det har tydeligvis været en torn i øjet på EU-Kommissionen, som holder fast i ambitionen om, at 10 procent af alt brændstof i transportsektoren skal være biobrændstof i 2020.

Men en aktindsigt foretaget af Reuters' journalister viser nu, at selv embedsmændene i EU er i tvivl om, hvorvidt klimaregnskabet for biobrændstoffer er bedre end for de fossile brændstoffer, og at landbrugskommissærens departement i flere tilfælde har justeret forskningskonklusioner således, at forskningen bliver bragt i overensstemmelse med EU's politiske ambitioner på området.

På den baggrund spørger Reuters, om EU er i fuld gang med at implementere biobrændstoffer som et middel mod klimaforandringer, selv om EU-systemet godt er klar over, at biobrændstofferne snarere forværrer end forebygger klimaforandringerne.

Begyndelsen til enden for biobrændstoffer

Reuters offentliggør blandt andet et dokument forfattet af en af topembedsmændene i EU's landbrugsdepartement, Jean-Luc Demarty, hvori han direkte henleder sine EU-kollegers opmærksomhed på det stadig mere omfattende forskningsmateriale, der påviser, at produktionen af biobrændstoffer gør mere skade en gavn på klimaet.

Hvis ikke disse forskningsresultater bliver imødegået med største forsigtighed, kan disse ifølge Demarty "blive begyndelsen til enden for biobrændstoffer i EU".

Hvad det vil sige at imødegå forskningsresultater "med største forsigtighed" fik offentligheden en prøve på tidligere på sommeren, da forskere fra det hæderkronede tyske forskningsinstitut Fraunhofer havde færdiggjort en evaluering af EU's politik inden for biobrændstoffer. En evaluering, som EU-Kommissionen vel at mærke selv havde bestilt.

Men da den endelige version af rapporten blev offentliggjort, var der blevet redigeret så kraftigt i konklusionerne, at Fraunhofer-forskerne havde krævet at få indskrevet en ansvarsfraskrivelse, der påpegede, at den redigerede konklusion ikke gav et dækkende billede af forskernes synspunkter.

Reuters har nu afdækket, at embedsmænd fra EU's landbrugskommisariat havde fjernet de afsnit i konklusionen, der slog fast, at biodiesel fra sojabønner kan være fire gange så skadelig for klimaet end almindelig diesel eller benzin.

Bioafgrøder kan føre til skovfældning

Herudover afdækker de dokumenter, som Reuters har fået aktindsigt i, hvordan EU's embedsmænd er uenige om, hvorvidt EU's officielle miljøregnskab for biobrændstofferne overhovedet er retvisende. Én ting er, at efterspørgslen på afgrøder til produktion af biobrændstoffer vil betyde, at landmænd i udviklingslande vil blive fristet til at fælde yderligere skovarealer for at få marker at dyrke disse afgrøder på.

Dette problem kan der måske tages højde for i miljøregnskabet - men flere forskere peger på, at selv om der dyrkes afgrøder til biobrændstoffer på eksisterende markarealer, vil de afgrøder til fødevareproduktion, som før blev dyrket på disse marker, nu skulle dyrkes et andet sted. Og disse nye markarealer vil typisk blive fundet ved at afskove nye områder og konvertere dem til landbrugsjord.

Og hvis produktionen af biobrændstoffer resulterer i en sådan øget - men indirekte - fældning af skovarealer, bliver fordelen ved at bruge mere biobrændstof i transportsektoren langt mindre indlysende.

Kommentarer (17)

Det vigtigste er at vi bliver fri for den forbandede olie i mellemøsten..

Varer der producerer og sælges i EU får hjulene til at gå rundt og det skaber arbejdspladser og vækst.

Så ud med olien fra mellemøsten og ind med alterneativer som Biobrændstof.

 • 0
 • 0

Så ud med olien fra mellemøsten og ind med alterneativer som Biobrændstof.

Biobrændsler er ikke et alternativ. De ville simpelthen ikke eksistere uden et overskud af fossil energi til at producere dem og diverse bizarre skatte-/støtte- systemer til at gøre dem profitable!

 • 0
 • 0

Et større antal forskningsrapporter har i løbet af det seneste år med større og større styrke påvist, at biobrændstoffer i transportsektoren måske i virkeligheden skaber mere global opvarmning end de forebygger - i hvert fald hvis man inddrager alle aspekter i produktionskæden.

Måler de kun på CO2, når de skal vurdere om biobrændsel er en god ide? Rene biobrændselsafgrøder er mildt sagt ikke forsvarlig, da det kun kan betyde at jorden skal tages fra naturen, og er dermed til skade for biodiversiteten! Bioaffald fra landbruget ect. har jeg ikke det store problem med, selv om man godt kan argumentere for at halm ect. kan forbedre dyrkningsarealerne lidt ved at blive ført tilbage til jorden, istedt for at blive brugt som brændsel.
Politik handler alt for meget om signalpolitik, og alt for lidt om rationel politik.

 • 0
 • 0

Det er ikke altid ubetinget godt at fylde ethanol i benzintanken.

Der er fordele ved at tilsætte en lille del ethanol til benzinen, men bliver blandingen for sprittet, er der mindst lige så mange ulemper.

Fordele:
Ethanol er en oktan booster, der kan bruges til at hæve oktantallet for lavoktanbenzin.

Ethanol kan forhindre små mængder vand i at fryse i brændstoflinien og kan dermed virke som frostsikring.

Ethanol tilfører ilt til forbrændingen og kan reducere problemer med ufuldstændig forbrænding.

Ulemper:
Ethanol indeholder mindre energi pr. volumen end benzin og vil dermed sænke antallet af kørte kilometer pr. liter brændstof.

Ethanol antænder ved en lidt anden temperatur end benzin og brænder med en anden hastighed, dette kan muligvis give problemer med forbrændingen i nogen motorer.

Den iltende effekt ved ethanol kan blive et problem, hvis der tilsættes for meget, da brændstofblandingen kan blive for tynd.

Spørgsmålet er, om det overhovedet kan betale sig at lave brændstof til forbrændingsmotorer?

Ultimativet skal den energi jo komme et eller andet sted fra.

Laver man brændstof ud af potentielle afgrøder, kommer vi jo til at mangle de afgrøder eller er nødt til at lave ekstra plads til dyrkning.

Tager man energien fra bioaffald, kommer det vel også bare til at mangle et andet sted? Som næring til dele af det økologiske system fx?
Medmindre det selvfølgelig har været affald der i forvejen har været i produceret i overskud.

Og så er der hele aspektet med hvor meget energi der går til selve produktionen af biobrændstoffet.

Måske bruger vi bare mange penge og meget tid på noget som har et relativt ringe udbytte i forhold til indsatsen?

Politikere kunne jo "bare" beslutte (a la glødepæren), at fra år X skal alle bilers brændstofforbrug ligge over fx 30 km/l eller noget tilsvarende.

Eller gøre noget ved offentlig transport, så den bliver en anelse mere attraktiv.

Det er bare ærgerligt, hvis biobrændsel går hen og bliver en magisk pille man snupper for overfladisk hurtig lindring.

Særligt hvis den totale gevinst ikke er særlig stor...

http://www.fisita.com/students/congress/sc...
http://depletedcranium.com/alcohol-can-be-...
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_addi...

Mvh
Jens

 • 0
 • 0

Det er ikke længere rigtigt.

Der er gode resutater med produktion af biobrændsel ud fra sol og modificerede alger.

MiljøEffektiviteten er også forbedret med enzymer og naturligt forekommende præriegræs og lignende lokale planter, der ikke skal vandes og gødes.

Etanol fra sukkerør eller endda roer har begrænset fremtid.

Biobrændsler på f.eks. alger og uudnyttet præriegræs i USA; Canada, Kazakhstan, Mongoliet osv kan sagtdens have en storartet fremtid. Hvem ved om det vil kunne betale sig at afsalte havvand i fremtiden og kunstvande ørkenområder for at dyrke nøjsomme præriegræsser, der kan konverteres til biobrændsel med energioverskud.

 • 0
 • 0

For nogle år siden var den politiske tese i EU og centraleuropæiske lande, at øget genbrug/genanvendelse kunne løse alle affalds/resource/miljøproblemer på trods af at virkeligheden er mere kompliceret, og genbrug/genanvendelse ikke altid er det bedste.
Nu er det så biobrændstoffer, som skal redde Verden (EU), men biobrændsler er heller ikke altid bedst, når der bruges livscyklusbetragtninger, og alle forhold tages i betragtning. Det kan blive fatalt for den globale fødevaresituation, miljøet og grundlæggende samfundsfunktioner i hele verden, hvis de store og stærke økonomier prioriterer kortsigtet på grundlag af økonomi, tro og håb istedet for langsigtet på grundlag af bæredygtighed, videnskab og alle facts.
Måske er problemet, at de fleste beslutningstagere er jurister og økonomer, som er vant til, at alting er sort eller hvidt og uden tvivl kan afgøres med et ja eller nej samt at afledede "omkostninger" er andres bord! Ligesom der ikke findes en evighedsmaskine, så er der intet mirakelmiddel til løsning af energikrisen.

 • 0
 • 0

Jens har du bemærket at i Brasilien kører alle biler på ethanol.
Flyvefabrikken Embraer dernede, leverer også sprøjtefly der anvender ethanol som brændstof.

Som et kuriosum så var FORD T designet til at køre på sprit, som bønderne selv kunne fremstille, da bezintanke ikke var almindelige!
Hjemmebrænding blev forbudt under forbudstiden og Standard Oil voksede sig meget store i den periode.

 • 0
 • 0

de fleste beslutningstagere er

...politikere. Og de lever af at omsætte ideer som kan sælges til vælgerne. Bio-, grønt- og vedvarende-ditten og datten lyder alletiders, om det er smart er ligegyldigt i et demokrati.

Biofules er ekstremt kynisk og dumt efter min mening; naturen skal holde for, hvad bliver det for en verden hvor der ingen natur er? Selvfølgelig skal vi bruge landbrugsaffald optimalt, men der er altså en grund til at vi spiser hvedekernerne og ikke halmen: det er der energien sidder. Derfor kommer biofuels uværgeligt til at konkurrere med fødevarer om landbrugsjorden, og der vil blive lagt mere land under plov.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal vi bruge landbrugsaffald optimalt, men der er altså en grund til at vi spiser hvedekernerne og ikke halmen: det er der energien sidder. Derfor kommer biofuels uværgeligt til at konkurrere med fødevarer om landbrugsjorden, og der vil blive lagt mere land under plov.

Så du tror ikke på andengenerations biofuel er muligt? Desuden er der andre dyr der kan få udemærket energi ud af halm. Førstegenerations biofuel var lige så avanceret som et menneske, nu er vi nået til koens stadie.

 • 0
 • 0

naturen skal holde for, hvad bliver det for en verden hvor der ingen natur er?

Det minder mig om et meget stort studie i den tyske delstat Brandenburg. Her ville man understøtte en vindmølleparks evne til at byde ind på spotmarkedet ved at tilføje et bio-fyret kraftværk.
Undersøgelsen viste at man med bedste teknologi skulle bruge ca. 220ha pr. MW installeret effekt....

 • 0
 • 0

Brasilien er et af verdens allerstørste lande. Verdenskortene snyder pga. projektionsforvrængning. De har klima og plads til sukkerrør en masse til ethanol, ingen forpligtelse til at 'feed the world' som sem i-uland og oceaner af plads til kødkvæg. Det næste Kina.

Hvad der foregår i Brasilien er nødvendigvis optimeret til at begunstige deres mange fattige statsborgere og fred være med det, sålænge de ikke terroriserer skoven og floderne, som er en stor del af resten af verdens klimageografi.

 • 0
 • 0

Det er forfærdeligt at vi rige finder på at fjerne fattige mennesker fra deres jordlodder for at dyrke sukkerør eller anden afgrøde, så Svenske Volvoer kan have en følelse af øko. Drift.
Såfremt vi i vores eget land indfører brug af sukkeroer eller raps til egen drift kan jeg kun sige det ville være et godt tiltag, men jeg tror ikke Danmark er stor nok til vores behov.

 • 0
 • 0

Hele ønsket om 10% biobrændsel er noget ævl. Vi sparer MÅSKE (rent gæt) 2% CO2 udspil i en samlet LCA for biobrændsel, og det på basis af en kæmpe omstrukturering af hele verdens fødevaresystemer, infrastruktur etc som ingen kan overskue konsekvensen af. Politikerne bør istedet sætte det simple krav at biler skal kunne køre mindst 20% længere på literen (og meget mere på 5-10 års sigt) og arbejde på større belægnings% i bilerne. Fjern f.eks. afgiftsrabatten på papegøjeplader, som kun tillader 2 sæder i bilerne.

 • 0
 • 0

Nogle er irriterede over, at der dyrkes sukkerør i Brasilien i stedet for blot at hive olie op til forbrændingsmotorer, og vil forhindre biofuels i DK, da de mener verden sulter som følge deraf. Brasilien er et af verdens allerstørste lande lige efter USA. Der er masser af plads. Især hvis græsning til kødkvæg i Brasilien kan reduceres ved omlægning til grønnere kost. Grøn fuel/grøn kost. Hvad er forskellen?

Folk tror der er mennesker der sulter, som følge af manglede produktion. Det er ikke tilfældet. Sagen er at logistik og monopoler og støtte til at tilbageholde fødevarer fra de sultende, som er synderen. Priviligeret landadel.

F.eks. sulter mio. mens EU har fede kornlagre, bygget op af lagerproduktion til forkælede landmænd, som ødelægger grundvandet og mishandelr og underbetaler landbrugselever fra østeuropa.

Danmark er ikke bedre. 2% af beskæftigelsen bygger ubrugte lagre op.
Flere afgrøder i DK ikke egnet til menneskeføde, men kun til dyrefoder, f.eks. hvede og humle pga klimaet. Med klimaforbedringerne på vej, kan det ændre sig til det bedre.

Måske Lomborg kan regne på, om der er flere penge i at nedlægge marklandbruget og plante skov og afgrøder til biobrændsel og frigøre de 2% beskæftigede til plejende hænder, ikke indenfor dyrepasning, men menneskepasning.

http://www.landbrugsavisen.dk/nyheder/netn...

 • 0
 • 0