Ekspert til læserne om CO2-lagring: Første demonstrationsanlæg i drift før 2020

Rensning og lagring af CO2 kan gøre kul- og naturgaskraftværker CO2-neutrale. Professor Kim Dam-Johansen fra Institut for Kemiteknik på DTU skrev i svar til Ingeniørens læsere den 23. november, at de første De første demonstrationsanlæg formentlig kan være i drift før år 2020.

Hvordan vil forskerne gøre teknologien til at rense og deponere CO2 fra kraftværkernes røggasser rentabel? Professor Kim Dam-Johansen fra Institut for Kemiteknik på DTU svarede den 23. november på spørgsmål om CCS (Carbon Capture and Storage).

Australien, Canada og USA har sat turbo på udviklingen af teknologier til at rense og deponere CO2. De betragter det som den eneste måde at sikre en klimavenlig energiforsyning, hvis de fortsat skal fyre med kul, som landene fortsat er afhængige af.

I Europa går det trægere med at udvikle teknologierne til CO2-rensning og -lagring, der også betegnes CCS (Carbon Capture and Storage), og processen er fortsat meget omkostningstung.

Frem til mandag eftermiddag kan du stille spørgsmål om CO2-rensning og -lagring til Kim Dahl-Johansen, professor og institutdirektør på DTU Kemiteknik.

Læs også: Sådan renses CO2 ud af røggassen

Kim Dam-Johansen skrev blandt andet, at de første demonstrationsanlæg formentlig kan være i drift før år 2020.

Læs alle Kim Dam-Johansens svar nedenfor.

Kommentarer (0)