Chile opkalder ekspedition

efter dansk glaciolog Chiles første videnskabelige radarekspedition til Antarktis er blevet opkaldt efter den danske glaciolog Niels Gundestrup fra Københavns Universitet. Niels Gundestrup døde 4. november sidste år i en alder af 58 år. Ekspeditionen bestod af otte flyvninger over de store glet schere i området mellem den Antarktiske Halvø og Ross Ice shelf samt over halvøen og de patagonske gletschere. Formålet var at kortlægge gletscherne, som muligvis er i fare for at kollapse på grund af den globale opvarmning. Sker det, vil resultatet blive vandstandsstigninger i verdenshavene. Metoden var radarmålinger af gletschernes overflader, deres flydehastighed og isens tykkelse.

Niels Gundestrup foreslog projektet, da han i marts 2000 besøgte direktøren for det chilenske Centro de Estudios Cientificos Santiago (CECS), Claudio Teitelboim, som var begejstret for ideen. Gundestrup formidlede nu kontakt til amerikanske forskere fra University of Kansas og Nasa og koordinerede planlægningen af ekspeditionen. Chiles flåde stillede fly til rådighed et firemotorers P3 Orion indkøbt hos Nasa. Niels Gundestrup døde imidlertid før det første fly lettede 24. november 2002, og på den baggrund valgte forskergruppen at opkalde ekspeditionen efter Niels Gundestrup for at ære hans minde. Ekspeditionens start blev mar keret med en stor højtidelighed med deltagelse af blandt andet Chiles forsvarsminister, den øverste flådeadmiral og chefen for flådens flyveafdeling. Ved den lejlighed overrakte Cladio Teitelboim en mindeplade til Niels Gundestrups enke, Maryanne Gundestrup, der sammen med sønnen Svend Gundestrup var med ved højtideligheden. Niels Gundestrup Ekspeditionen blev en stor succes. Vejrguderne var mildt stemt, og det tætte skydække, som normalt indhylder de store gletschere, var tyndt eller fraværende. Bob Thomas fra Nasa og Prasade Gogineni fra University of Kan sas oplyser, at det lykkedes af kortlægge istykkelsen i 99 procent af de store Pine Island og Thwaites gletschere. Studierne på den Antarktiske Halvø er meget aktuelle, fordi gigantiske isflager i de senere år er knækket af de flydende isshelfer på havet. Flymålingerne viser her, at de gletschere, som plejede at flyde ud i den permanente havis, nu bevæger sig tre gange hurtigere end før. Resultaterne fra Niels Gundestrup Ekspeditionen er endnu ikke offentliggjort. haug

Kommentarer (0)