Afgørende dokumentation: Stærekasser tvinger farten ned med 10 km/h

Som en af de sidste regeringer i Europa er det officielle Danmark nu blevet overbevist om, at der vil være store gevinster - økonomisk og menneskeligt - ved lade stærekasser afsløre fartsyndere. Justitsministeren vil sætte stærekasser op over hele landet.

Lavere hastigheder og færre ulykker. Det er hovedkonklusionen i den længe ventede DTU-evaluering af forsøget med automatisk trafikkontrol - stærekasserne - på udvalgte vejstrækninger på Sjælland. Rapporten fremhæver, at gennemsnitshastigheden før standeren falder med 10 til 11 km/h på landevejsstrækninger med en hastighedsgrænse på 80 km/h.

Og med denne konklusion - som vel næppe kan betegnes som overraskende, hvis man tager de mange udenlandske erfaringer med stærekasser i betragtning - i hånden, vil regeringen nu hurtigst gøre stærekasserne tilgængelige også for jyder, fynboer og andre bilister udenfor Sjælland.

»Jeg vil nu bede Rigspolitiet om i samarbejde med Vejdirektoratet at komme med et konkret oplæg til, hvordan en landsdækkende ordning kan se ud,« siger justitsminister Lars Barfoed (K) i en pressemeddelelse.

Størst effekt på landeveje

Resultaterne fra det danske forsøg viser en klar hastighedsreduktion ved opstilling af ATK og bekræfter dermed erfaringerne fra udlandet, hvor der dog typisk har forekommet en lidt lavere hastighedsreduktion.

Det danske forsøg gav som nævnt en sænkning af gennemsnitshastigheden ved standeren på 10-11 km/h på de seks landeveje med en hastighedsgrænse på 80 km/h og 5-6 km/h på de fire byveje med en hastighedsgrænse på 50 km/h. Samtidig mindskedes hastighedsspredningen, så de høje hastigheder faldt mest.

I rapporten konkluderes det samlet, at en generel indførelse af stationær ATK i Danmark forventes at have en betydelig effekt på hastighedsoverskridelserne og derfor vil medføre en væsentlig reduktion af antallet af trafikuheld med deraf sparede liv og alvorligt tilskadekomne på de pågældende strækninger.

Endvidere viser den samfundsøkonomiske analyse, at en generel indførelse af stationær ATK i Danmark har en rimelig lønsomhed.

Rapporten fra DTU-Transport indeholder dels en beskrivelse af erfaringerne fra det danske forsøg med stationær ATK, dels en analyse af effekterne på trafiksikkerheden og de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende stationær ATK i Danmark.

Analysen er baseret på erfaringerne fra det danske forsøg med ti ATK-standere i 2009 samt internationale erfaringer fra lande, der har indført ATK.

Dokumentation

Læs DTU-rapporten her

Kommentarer (41)

...men derefter er det yderst tvivlsomt om det har nogen som helst effekt udover at berige statskassen!

Hvorfor er der en sådan total modvilje mod at ind intelligent trafik styring i det her land? Vi har i over 3 år haft et system på M3 der stort set kun justerer en vej - ned, når der er kø. Hvad med at sætte hastigheden til noget fornuftigt når der ikke arbejdes?
De fleste vil gerne overholde hastighedsbegrænsningen - når den giver mening! 80 km/t på en tom jysk landevej giver ingen mening og derfor er der ingen der kører det. Et skilt der automatisk viser 70 km/t ved farlige kryds virker - fordi folk VED at når det er tændt, så er der krydsende trafik. Derefter kan man sikkert køre stærkere efter krydset.

Vi har i dag en færdselslov der brydes 90% af tiden hvad angår hastighed - måske skulle man fokusere på andre ting end farten for at få antallet af dræbte ned. Der er ingen logik i hvordan hastighederne er sat - de steder vi har 110 km/t er fordi man ikke kunne samle flertal for 120 km/t, derfor endte vi på 110 km/t. Det har intet med trafiksikkerhed at gøre.
Jeg respekterer hastighedsgrænserne i byerne og i vejarbejder m.m., men jeg kommer aldrig til at overholde 80 km/t på en jysk landevej.

 • 0
 • 0

Jeg er enig i at der er fornuftigere teknologier til rådighed, men med ATK er det også muligt at registrere en gennemsnitshastighed mellem to stærekasser, hvilket jo øger den positive effekt markant. Så det er skam ikke udelukkende et dårligt initiativ.

Når du skriver at du ikke ser nogen grund til at overholde hastighedsgrænserne på de jyske landeveje har du så overvejet at det netop er her, der statistisk set forekommer langt flest trafikuheld med alvorlige skader eller dødsfald til følge? Hastighedsgrænserne er ikke politisk fastsatte, men bestemt ud fra mængden af tilslutninger og hvilken radius svingene har. Så der er skam masser af logik i hvordan hastighederne er sat! Ud over det er der jo den fantastiske regel, at man skal køre efter forholdene, så hvis der er masser af 90 graders sving (som der netop er på de jyske LANDEveje) kører man selvfølgelig ikke 80 km/t til trods for at det er tilladt.

 • 0
 • 0

Nu kommer signalpolitikken med garanti i gear og krav om at stærekasserne skal sættes op omkring skoler o.lign. hvor de ingen gavn gør. Ja det er frygteligt at børn kommer til skade omkring deres skole og det er forargeligt at der findes bilister, der ikke fatter at de skal nedsætte hastigheden omkring skoler, endnu værre når bilisterne selv lige har sat deres barn af. Men hvis de skal have virkning i form af færre ulykker, så er det ikke der de skal sættes op, men på landevejene.

 • 0
 • 0

Er det virkelig tilladt at opfordre til ulovligheder, som de to herrer gør ovenfor?

Er det tilladt for ing.dk, at bringe opfordringer til ulovligheder?

Hvad hvis man fx opfordrede til pædfili, vold mod politikere osv - så ville vi vel være enige om at det var forkert og strafbart.

Hvorfor kan man så opfordre til køre for stærkt?

Må man også opfordre til at køre over for rødt eller køre sprit?

Jeg lover ikke at melde de to herrer - jeg spørger bare

 • 0
 • 0

Nu kommer signalpolitikken med garanti i gear og krav om at stærekasserne skal sættes op omkring skoler o.lign. hvor de ingen gavn gør. Ja det er frygteligt at børn kommer til skade omkring deres skole og det er forargeligt at der findes bilister, der ikke fatter at de skal nedsætte hastigheden omkring skoler, endnu værre når bilisterne selv lige har sat deres barn af. Men hvis de skal have virkning i form af færre ulykker, så er det ikke der de skal sættes op, men på landevejene.

 • 0
 • 0

Ja hvorfor ikke fyre konceptet helt af, sæt hastighedsgrænsen til 0 km/t og vupti alle ulykker er væk.

Jeg har den efterhånden tvivlsomme fornøjelse at køre på en strækning,hvor man har en stærekasse opsat. Her panikbremses med farlige situtationer til følge,og ganske rigtigt før og efter køres der hurtigere, ikke nødvendigvis for hurtigt.

Iøvrigt er vejen på det omtalte sted 3 -sporet, dog har man malet midtersporet over med spærreflade. Så med den vejindretning er resultatet garanteret, og der tages ingen hensyn til oprindelige mål med vejen, nemlig hurtig og effektiv trafikafvikling.

Man kunne opfatte mit indlæg som en modstand mod fartgrænser, hvilket jeg dog vil afvise straks.

Det der irriterer mig er, at efter fotograferingen fremkommer en sagsbehandling, som ikke er et retssamfund værdigt.

En meget stor del af sagerne må afvises på bevis, typisk de alvorligste, og en masser politiressourcer bliver anvendt på at opsøge folk for en hastighedsovertrædelse på få km/t, mens man lader stjålne biler, bankrøvere, spritbilister og andet køre forbi.

Der bør derfor være mulighed for at politiet igen kommer ud på vejene, som poiitisk lovet, således vi får en mere fyldestgørende, borgernær og menneskelig kontrol.

Stærekasser er signalpolitisk et spørgsmål om sikkerhed, men i realiteten er den bærende kraft bødeindtægter fra de "onde" bilister.

 • 0
 • 0

Jeg beklager på forhånd at en ellers lødig debat går hen og bliver lidt off topic.

Det er egentlig mod min vilje at besvare indlæg der fuldstændig har misforstået ords betydning, men når jeg bliver beskyldt for at opfordre til ulovligheder, bliver jeg lidt harm.

Jf. nudansk ordbog betyder opfordre at: "anbefale nogen at gøre noget bestemt", hvilket hverken Morten Bulskov eller jeg selv gør i den mindste antydning. Hr. Bulskov siger at han ikke overholder fartsgrænser på jyske landeveje og ikke at han synes andre heller ikke skal/bør gøre det. Jeg forklarer hvorfor grænserne er sat som de er og skriver intet om hvordan jeg kører eller hvordan andre bør køre.

Det ville svare til at jeg anklagede dig for at "opfordre" til pædofili i dit eget indlæg. Helt hen i vejret ikke? Læs og forstå er så vidt jeg husker 3. klasses pensum...

 • 0
 • 0

Jeg vil give Martin Tougaard fuldstændig ret.
Hvorfor går man efter manden istedet for bolden?

Jeg er af samme opfattelse som rapporten, stærekasserne mindsker farten lige inden man passerer dem, derefter bliver der kørt mindst lige så stærkt..
Så det eneste formål de tjener, er statskassen.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke læse nogen steder at der opfordres til strafbare handlinger i denne tråd. De gældende regler bliver verbalt udfordret ganske som man dagligt gør i alskens debatfora. Det kaldes et levende demokrati. Det er et sundt tegn at deltage i landets lovgivning og stille spørgsmål ved det rimelige i den.

Til sammenligning læser man undertiden om folk der har prøvet, eller endda ryger hash. Det er mig bekendt ikke muligt uden at have brudt loven et sted. Ikke destro mindre mener jeg ikke at disse indrømmelser om brug af hash er strafbare indlæg.

 • 0
 • 0

Jeg tog et kig på rapporten - udover at være et langt salgsbudsbab for mere samfundsdestruktiv overvågning, så rummer det ingen alternativbetragtninger, ingen risikovurderinger og selvfølgelig slet ingen overvejelser om konsekvenser som går ud over de selvbestaltede definitioner om hvordan man skal måle på dette område.

DTU burde holde sig for gode til den slags amatørpolitisk spindokteri.

 • 0
 • 0

Jeg har lyst til at sammenligne denne fartfobi i arbejdet omkring trafiksikkerhed med eftersøgning efter metaller i undergrunden.
Jeg har ikke lige present antallet af metaller i det periodiske system, men forestil jer at man leder efter alle metaller ved hjælp af en magnet !

Nogen der fangede pointen?

 • 0
 • 0

Venstre har op til tidligere valg betingelsesløst lovet, at ATK aldrig bliver aktuelt i Danmark.

Hvis de holder hvad de har lovet er forslaget jo dødt.

Venstre har dog allerede snydt og løjet, idet DDR fotovognene allerede er indført.

VENSTRE VED MAN IKKE HVOR MAN HAR!! DE LYVER!!

 • 0
 • 0

Jeg er selvfølgelig ikke 100% sikker, og langt fra trafikforsker. Rent (meta)fysisk og psykologisk set, burde det være ret klart at det er høj fart, fartsforskelle og usikre, selvsikre og ukoncentrerede bilister der hovedårsager til ulykker på vejene. Eller hvad?

Korrelerende stærekasser vil nok fjerne problemerne med høj og vekslende fart; så vidt kan jeg da overbevise mig selv. Det er så ret tydeligt fra debatterne, at det er der utrolig mange der ikke klarer, og jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor.

Det er sandt at det bliver et skridt hen imod et overvågningssamfund, og jeg regner da også med at de der er så voldsomt imod det, ikke ejer et betalings- eller kreditkort, og at de aldrig flyver nogen steder. Men hvis vi nu holder debatten på det direkte tekniske, og bare analyserer konsekvenserne af, at ingen kunne køre for stærkt i gennemsnit. Hvor mange skadede og dræbte ville der mon så spares på årsbasis?

 • 0
 • 0

De kloge forskere på DTU har efter langvarige og grundige studier fundet ud af, at danskerne ikke vil betale bøder. Det vidste vi ikke.

Hvorfor er der altid bremsespor foran stærekasserne ?

 • 0
 • 0

Er der ikke en venlig sjæl, der kan oplyse, om det er muligt at købe en GPS med "Stærekasse-info" og om den er tilladt ?

@Christian Munch-Petersen:
du behøver ikke at få moralske opstød. Jeg vil bare undgå at køre ind i kasserne.

 • 0
 • 0

Det kan godt være at fartgrænserne er sat efter forholdende visse steder, men de almene fartgrænser på landevej, motorvej og i byer er altså fastsat politisk.

Lad os nu komme ind til problemets kerne (og det er ikke om jeg kører for stærkt, for det gør jeg ligesom alle andre!), og jeg opfordrer INGEN til at køre for stærkt, jeg konstaterer at alle gør det :

Fart er en hellig ko - Bare vi sætter farten ned, så sker der ingen ulykker. Det er noget sludder. En af de største årsager til at vi kommer så alvorligt til skade er blandt andet vores latterlige bilafgifter. De er gift for alle nye sikkerhedstiltag (her tænker jeg på adaptiv cruise control, bremseassist, advarsel ved overskridelse af vognbane etc). Hvis man VIRKELIG ville gøre noget for trafiksikkerheden, så indførte man intelligente skilte på de fleste stærkt trafikkerede strækninger, nedsatte registreringsafgiften og fokuserede på folks manglende fokus på trafikken.

Der går ikke en dag uden at jeg oplever folk der taler i telefon, konsekvent ikke holder til højre, kører alt for tæt og generelt bare er dårlige bilister.

Man burde hellere indføre obligatoriske periodiske køreprøver for alle - jeg skal med det samme stille op (og vil sikkert og vist dumpe). Når jeg kører 130 km/t på en dansk motorvej (der hvor det er tilladt), så kan jeg være 100% sikker på at en vil trække ud foran mig med 100-110 km/t.
Hvorfor sker det ikke når man kører i Tyskland? - Jeg har kørt rigtig mange kilometer i Tyskland og deres trafikmoral og generelle hensynstagen til deres omgivelser er bare større.
Samtidig har de en rimelige hastighedsgrænser (og jeg snakker ikke om fri hastighed). Generelt er grænsen rimeligt høj, og hvor der så er mindre gode forhold er den lav. Det resulterer i at folk rent faktisk overholder dem da de ved der er en god grund. I DK så er det laveste fællesnævner, skidt med om det giver mening.

Min holdning er at vi sagtens kunne sænke grænsen mange steder i byerne, men sørge for at den er realistisk på de store veje og med intelligente skilte til at hjælpe på de sorte pletter. Godt eksempel - Køge Bugt motorvejen. Fordi den er stærkt trafikkeret noget af tiden, giver det jo ikke nogen mening at der skal være samme hastighed kl 2 om natten. Det er en af de nyeste og sikreste veje i DK.

Og til spg om GPS løsning med stærekasserne markeret - ja det er lovligt. Eneste sted i Europa hvor du ikke må er i Schweiz.

 • 0
 • 0

Nu kommer signalpolitikken med garanti i gear og krav om at stærekasserne skal sættes op omkring skoler o.lign. hvor de ingen gavn gør. Ja det er frygteligt at børn kommer til skade omkring deres skole og det er forargeligt at der findes bilister, der ikke fatter at de skal nedsætte hastigheden omkring skoler, endnu værre når bilisterne selv lige har sat deres barn af. Men hvis de skal have virkning i form af færre ulykker, så er det ikke der de skal sættes op, men på landevejene.

Det er vel ironi/sarkasme, eller ?
Ligegodt kan jeg ikke få det til at hænge sammen. (Medmindre da du er finansminister i forklædning)

Men du får (desværre) sikkert ret. Det blver sikkert pengemaskinens optimering der bestemmer hvor stærekasserne kommer til at stå.

/Henrik

 • 0
 • 0

@Christian Munch-Petersen:

du behøver ikke at få moralske opstød. Jeg vil bare undgå at køre ind i kasserne.

Det er ikke moralske opstød, hans argumentation er bare faldet til jorden pga. indlæggende og derfor bliver nødt til at finde noget andet i indlæggende han kan få andre til at stille spørgsmål ved de 2 indlægsforsfattere, som en rigtigt spindoktor fra det 21. århundrede:)

 • 0
 • 0

Sikke dog en omgang ringe og ubrugelige indlæg, I kan præstere!
- Det handler IKKE om, hvem der evt. overtræder loven ved at opfordre til ulovligheder
- Det handler IKKE om, hvorvidt én eller anden læser tilfældigvis synes at hastighedsgrænserne er for lave
- Det handler IKKE om, at "politiet skulle hellere ud på vejene, så de kan fange nogle flere af de rigtige forbrydere"!
- Og det handler IKKE om, at nogen mener at kunne se særligt mange bremsespor lige foran kameraerne: I ser syner!

DtU har udarbejdet en evaluering af forsøgene - det ligner et grundigt stykke arbejde. Har I kigget på det? DtU vurderer kun de sikkerhedsmæssige aspekter af forsøget - virker ATK hastighedsnedsættende?

Og selvfølgelig gør ATK det. Det siger sig selv. Hvis vi gerne vil sikre at folk overholder hastighedsgrænserne, så er ATK en effektiv løsning. Glem de modeller, der bruger vådfilm, og hvor der skal et hold af amatørfotografer til for at fremkalde film og manuelt studere billederne. ATK skal være automatiseret, hvis der for alvor skal være en acceptabel cost/benefit.

Det store spørgsmål er af principiel karakter: vil vi have denne form for overvågning? Egentlig er jeg imod personovervågning - det byder min liberale natur mig. Men hvis man kan etablere ATK på en sådan måde, at vi sikres mod at data om vores færden registreresog gemmes, så vi altså er sikret mod potentiel misbrug af data, så synes jeg ATK er en god ide. Den store gevinst er i mine øjne, at de, der kører meget for hurtigt (fjolserne, altså, og ikke alle os, der en gang imellem ryger lidt over de 80), også sænker hastigheden.

 • 0
 • 0

Hej Claus

Tak for dit indlæg.

Desværre tager du fejl her. Det handler netop om evt. opfordringer til at køre for stærkt - eller måske snarere den holdning vi alle kender, om at det er helt acceptabelt at køre for stærkt.

Det er den holdning, der medfører, at man er nødt til at overveje noget så træls som de der stærekasser - som jeg heller ikke kan lide.

Så hvis vi alle "bare" fik en mere fornuftig holdning om at overholde færdselsregelerne og køre mere hensynsfuldt, kunne man undlade stærekasserne.

Derfor er jeg BÅDE modstander af stærekasser OG modstander af den der holdning om, at vi jo alle kører for stærkt, og det er da helt rimeligt.

Nogen vil nok mene, at holdninger i trafikken kan man ikke arbejde med, men det er forkert. Da jeg var barn, var det helt almindeligt, at folk jokede med at køre sprit ("Jeg kører bedst med en skid på", osv), men det er ligesom gået over.

Så derfor lad os køre ordentligt og undgå stærekasserne.

 • 0
 • 0

Jeg bliver så træt når folk kalder det overvågning at man tager billeder af folk som overtræder loven.
Hvis det er overvågning og derfor skal forhindres, så er det vel heller ikke ok at politiet laver manuel fart kontrol? Eller at parkeringsvagten tager billeder af en ulovligt parkeret bil? Det hedder vel egentligt indsamling af beviser?

Det med 500 meter før og 100 meter efter, er selvfølgelig til dels rigtigt, men stadig hvis de placeres rigtigt, så vil det have en effekt. Men det rigtige vil naturligvis være det Hollandske system som holder øje med hvornår en bil kører ind på en strækning og hvornår den når næste punkt over f.eks. 5 km og så beregner gennemsnitsfarten og derved vil farten kunne falde over hele strækningen.

Jeg dog skynde mig at tilføje at det nok også vil have en god effekt med "rimelige" fart grænser, faktisk faldt gennemsnitshastigheden såvidt jeg husker på den del af motorvejene, hvor man må stadig kun må kører 110, da grænsen blev sat op til 130 på øvrige motorveje.

 • 0
 • 0

... i Morten Bulskovs sidste indlæg, fokus på hvad man foretager sig, nemlig at køre bil. Der er stort set ingen respekt for sine medtrafikanter på de danske veje og det er her jeg ser de største farer, folk der ligger og bruger BEGGE spor på motorvejen med 110 km/t (mellem Aalborg og Århus, hvor man det pågældende sted på køre 130 km/t) og ikke vil flytte sig, folk der trækker ud uden overhovedet at have set sig for, folk der snakker i mobiltelefon (mange magter altså ikke to ting på en gang og mister TOTALT fokus på trafikken, også gældende for håndfri !!), hvilket kun er en håndfuld af de komplet tåbelige og virkelig farlige situationer man ser HVERDAG på de danske motorveje. Som Hr. Bulskov også fremhæver, så kan man bare se på eventuelt Tyskland, her forstår folk at man skal have respekt for hinanden på vejene.

Essensen i problemet med trafiksikkerhed og uheld på vejene, ligger altså oftest ikke i hastigheden, men derimod den generelle opførsel og fremtræden på vejene, herunder at man holder fokus på hvad man foretager sig, altså AT KØRE BIL. Her ser jeg så bort fra de der så ikke forstår de ikke er M. Schumacher med 3 måneders erfaring og forsøger sig med hårnålesving med 160 km/t, eller de 50-100 % hastighedsovertrædelser man ser. At folk køre 90 i en 80'er zone, er oftest, læs venligst oftest, ikke et problem. Hvordan man så fanger de fuldstændigt vanvittige fartoverskridelser, tja, indføre flere civile betjente på vejene var en mulighed. Her tror jeg så på, at folk der tages på fast gerning så at sige og bliver direkte konfronteret af en betjent, bliver langt mere præget end når der bare dumper et brev ned i postkassen.

Periodiske køreprøver tror jeg også vil være en bedre løsning, der sikkert også vil være mere indbringende for staten (i hvert fald end den løsning der ligger på bordet).

 • 0
 • 0

Jesper

Overvågning er at rette et kamera mod uskyldige - det fører til et samfund baseret på trusler. Og det bliver stadigt værre.

Personligt ser jeg i den forbindelse ikke et problemat fange lovovertrædere, men den rammer langt flere end den fanger.

Det er en paranoid holdning at staten skal overvåge alt og alle for selv den mest minimale sandsynlighed. Folk glemmer at overvågning er nemt, men skadeligt - det er udvikling af holdbare løsninger som kræver en indsats.

Claus Webbe

DTU kan ikke tørre ansvaret af sig på denne måde. Der mangler ganske enkelt kritiske aspekter i rapporten.

At den bevidst er udarbejdet til påvirke politukerne uden nogen form for alternativbetragtning eller konsekvensanalyser kan nemmest underbygges af f.eks. denne pressemeddelelse på DTUs hjemmeside.

Så få dog sat de stærekasser op!
http://www.transport.dtu.dk/Nyheder/DTU%20...{4260AE29-F2B7-46B8-8EB7-FBBBB6924CD6}

Bæredygtighed

Vend den rundt - på miljøområdet gør DTU en del for at udvikle bæredygtige løsninger. Hvorfor ikke også på sikkerhedsområdet?
Hvad er det som tilsiger at vi først skal ødelægge miljøet førend vi kan begynde at tænke os om?

 • 0
 • 0

Der er ingen uskyldige der bliver overvåget, der tages jo kun billeder når man kører for stærkt, så vil man ikke overvåges så skal man bare holde sig inden for fartgrænsen.

 • 0
 • 0

Skal der være spilleregler, eller skal det være tilladt at sætte andre menneskers liv og førlighed på spil?

Er det OK at motorcykelbetjenten for en periode følger din færden, og lige slår dig op i centralregistret?

Der skiltes før ATK så hvis hastigheden har sneget sig op i farezonen kan du stadig nå at lette foden, hvis kameraet tager et billede, er du enten upmærksom, eller du kommer med i baggrunden pga en anden bils overtrædelse af færdselsloven.

Det giver ikke bremsespor når man forsigtigt sænker hastigheden med 2-3kmt, og bilen bagved kan nemt absorbere det i sin bremseafstand, i øvrigt så han også skiltet og har sikkert sænket hastigheden før dig.

Et eventuelt bødeforlæg skal erindre dig om at du er uopmærksom, og det er vel i orden, dog bør grænsetilfælde ikke udløse store bøder, bødetaksten for de første 5km for hurtigt bør være i omegnen af 100kr, ellers er det vi risikerer at de forsigtige sænker hastigheden yderligere 10kmt, dvs at der ved 80kmh begrænsning, vil være 5% af billisterne der sænker hastigheden til 68kmt, og så kommer der gang i det lange lys, samt horn og f...-finger ved passagen når det igen bliver muligt at overhale, den efterfølgende aggression´s kørsel kan hurtigt opveje de positive effekter ved ATK.

Forslag: særlig lav takst ved baggatelagtige overtrædelser som registreres udelukkende ved ATK, i trafiksikkerhedens navn selv om jeg godt kan se domstolenes dilemma, når de ikke kun skal dømme forseelsen, men også hvordan den blev opdaget.

 • 0
 • 0

Der er ingen uskyldige der bliver overvåget, der tages jo kun billeder når man kører for stærkt,

Til at begynde med...
Det er skruen uden ende, der diskuteres allerede strækningskontrol hvor alle bliver fotograferet.

Interessant i rapporten: før stærekasserne lå gennemsnitshastigheden lige under 80 km/t, efter lå den på under 70 km/t (landevej).

Men rapporten er 100% teknokratarbejde, på intet tidspunkt diskuteres de etiske aspekter omkring det hele.

Bent.

 • 0
 • 0

bødetaksten for de første 5km for hurtigt bør være i omegnen af 100kr, ellers er det vi risikerer at de forsigtige sænker hastigheden yderligere 10kmt, dvs at der ved 80kmh begrænsning, vil være 5% af billisterne der sænker hastigheden til 68kmt, og så kommer der gang i det lange lys, samt horn og f...-finger ved passagen når det igen bliver muligt at overhale, den efterfølgende aggression´s kørsel kan hurtigt opveje de positive effekter ved ATK.

Jeg tror godt du kan skyde en fin hvid pin efter 100 krs bøder, grundlaget for disse stærkasser er jo at der er en økonomisk gevinst. Som du påpeger, opvejes de positive effekter af ATK MEGET hurtigt, hvis folk begynder at køre 70 eller under i en 80 zone og det skal nok blive tilfældet, da der er mange overforsigtige/nervøse billister (fred være med dem, men VÆR OPMÆRKSOM og træk venligst til siden ved lejlighed :-) ) og disse vil blive gjort endnu mere nervøse af den efterfølgende chikane der LET opstår.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal politiet kunne efterforske, men det problematiske ved stærekasserne er jo, at de ved en automatisk digitaliseringsløsning utroligt nemt kan stilles om til at overvåge noget helt andet end fart.
Det er derfor at argumentet med at vi bare kan overholde loven ikke dur.
Jeg har i min 40 årige karriere som bilist fået to bøder for mindre hastighedsovertrædelser i Danmark, så umiddelbart vil jeg mene, at jeg hører til i den lovlydige ende. Ikke desto mindre synes jeg, at en af de allermest ubehagelige oplevelser i mit liv var bødeforlægget for den bøde, hvor jeg blev optaget af skjult kamera fra en af de diskrete vogne, der holder i vejsiden. Og det var ikke bøden, der var ubehagelig - det var oplevelsen af at have været skjult overvåget uden at have været klar over, at det skete (og brevet kommer jo uger efter, at det er sket).
I øvrigt er det min erfaring fra Sverige, hvor der er mange stærekasser, at bilisterne (nogle af dem) sænker farten til 10-15 km under det tilladte - hvilket både giver energispild, mindre rolig trafikafvikling og i visse tilfælde også aggressivitet fra andre bilister, der bliver irriterede.
Jeg er enig i, at holdningsbearbejdelse er en god idé - specielt efter at have kørt en del i USA, hvor alle kører med stort set samme hastighed, hvilket betyder en langt mindre stressende trafikafvikling.

Henvisningerne til Tyskland som model er jeg ikke enig i - Nordtyskland måske. Men Sydtyskland er da et mareridt - fartpiloten er totalt uanvendelig, fordi man hele tiden er tvunget til at foretage store skift i hastigheden, fordi medtrafikanternes fart i overhalingsbanen varierer mellem 110 km/t til over 200 km/t visse steder. Og her ser jeg endda bort fra lastbilsoverhalinger som foregår ved lavere hastigheder end 110.
Generelt er jeg af den opfattelse, at Motorveje er overordentlig sikre, hvis alle kører med nogenlunde samme hastighed - selvom den er høj. De farlige situationer opstår som følge af forskelle i hastighed.

 • 0
 • 0

Rykker det bare problemerne andre steder hen, så medmindre man vil bruge omkring 3 gange Danmarks BNP og sætte stærekasser op for hver anden km på alle veje i Danmark, så nytter det intet. Jeg mener bare at det er latterligt at bruge 1millarder og atter milliarder på at nå et eller andet latterligt politisk mål om under 200 trafikdræbte om året og samtidigt krænke borgerne.

Personligt siger jeg op og isolerer mig derhjemme og lever af kontanthjælp, hvis jeg ikke kan gå uden for min dør uden at blive filmet, da jeg reelt hader at blive filmet og beluret. Men på den måde opnår man da iværtfald også det politiske mål om under 200 dræbte om året.

 • 0
 • 0

Det handler vel mere om, at vi skal gøre op med os selv, om fartgrænser er vejledende eller det rent faktisk er noget, vi bør overholde.

Kontrol/overvågning: JA, men hvis du har andre gode forslag til at lære folk at overholde hastighedsgrænserne, bør du måske komme med dem, fremfor kun at være imod de foreslåede tiltag. Det er nemlig DEN mentalitet, der vækker min mistanke ;o))

Du protesterer vel ikke over de overvågningskameraer, der forhindrer dig i at stjæle benzin på tanken - det hele handler om, hvor man sætter den moralske grænse for lovovertrædelsen.

Husk at hastighed dræber rigtigt mange mennesker - måske flere end spritkørsel? Ingen vil vel tøve med at melde en spritbilist ?

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Steen du skriver:
Ikke desto mindre synes jeg, at en af de allermest ubehagelige oplevelser i mit liv var bødeforlægget for den bøde, hvor jeg blev optaget af skjult kamera fra en af de diskrete vogne, der holder i vejsiden. Og det var ikke bøden, der var ubehagelig - det var oplevelsen af at have været skjult overvåget uden at have været klar over, at det skete (og brevet kommer jo uger efter, at det er sket).

Men hvis det var før stærekasserne, var det jo blot en politimand der sad inde i bilen og tog billed af det, jeg forstår ikke at du synes at det er mere ubehageligt at få en bøde på den måde, end hvis den samme politimand stod bag et træ og hans kollega så stoppede dig 200m længere fremme, sådan som den "gamle" metode var.

Hvor grænsen går for overvågning er et meget følsomt spørgsmål, jeg er nok en af dem som synes det er ok, langt hen af vejen. Men helt generelt kan jeg ikke se at det overhovedet kan kaldes overvågning, hvis det kun er lov overtrædere som registeres.

Selv en løsning med strækningskontrol kan konstrueres således at det kun overtrædelser der registeres, data til brug undervejs gemmes kun mens bilen er på strækning og forsvinder så.

 • 0
 • 0

Det handler IKKE om, at "politiet skulle hellere ud på vejene, så de kan fange nogle flere af de rigtige forbrydere"!

Her er vi ikke enige, ej heller om cost/benefit.

I DTUs rapport fremgår intet, der beskriver det kæmpe ressourcespild som anvendes i politiet til bagatelsager.

Jeg har læst mange trafiksikkerhedsrapporter gennem årene, med mange velmenende konklusioner. I nogle år har færdselspolitiet påpeget at des større aktivitet herfra des færre dræbte. De sidste par år er tallet faldet trods manglende indsats, særlig i vinterperioden. Omvendt prøvede ATK at tage æren, men årsagen skyldtes nok nærmere den hårde vinter samt kraftig nedsat trafikmængde ifm. krisen, desuden har de mange nye biler med deres sikkerhedsudstyr en stor del af æren.

Og vedrørende det principielle i ATK, så er det da specielt at alle normale retsplejelovsbestemmelser vedrørende foto og tavshedspligt skal brydes for at klare en så minimal sag, som de fleste er. Det er da også meget beskæmmende at man undlader de alvorligste sager, da man kun kan løse disse ved indgreb på forseelsestidpunktet, det er principielt meget forkert.

Så her er vi meget uenige.

 • 0
 • 0

Jeg er af samme opfattelse som rapporten, stærekasserne mindsker farten lige inden man passerer dem, derefter bliver der kørt mindst lige så stærkt.

Så det eneste formål de tjener, er statskassen.

Det troede jeg også engang, men så flyttede jeg til Schweiz, hvor der er hastighedsmålere/kameraer over alt (næsten).

Det første år jeg boede her, indkasserede jeg hele 6 fartbøder og det til trods for, at jeg kørte (og fortsat kører) væsentlig langsommere end da jeg boede i DK, hvor jeg i løbet af 25 år kun modtog én eneste.

Når jeg i dag kører rundt i Schweiz, har jeg meget stor opmærksomhed rettet imod hastighedsgrænserne og de overskrides næsten aldrig mere.

Jeg overholder konsekvent hastighedsgrænserne alene af den årsag, at jeg ikke ønsker flere bøder. Måske skulle jeg overholde fartgrænserne for at gøre trafikken mere sikker, men om jeg kører 50 eller 55 km/t ind gennem byen, gør sikkerhedsmæssigt ikke den store forskel i min verden, men at jeg kan holde mig ude af hastighedskameraernes skarpe blik og dermed kan undgå konstant at punge ud, er vigtigt for mig.

Uanset om jeg har sænket hastigheden af de "forkerte" grunde, er resultatet det samme - jeg (og alle de andre) kører langsommere.

Jeg er helt bekendt med, at en del kameraer her i Schweiz er opsat på indbringende lokationer, men det ændrer ikke ved, at folk her i landet i langt højere grad end i DK, ser ud til at holde farten nede.

 • 0
 • 0

Flemming - Hehe, der er sikkert noget om det du skriver ;-)

Jeg mener bare ikke, at indførsel af automatisk overvågning løser noget, det medføre bare større modvilje mod staten. Igen vil jeg gerne fremhæve, at det at blive konfronteret direkte med en forseelse for de fleste, giver en større "skræk i livet" end det at få et stykke papir hvor der står: BETAL !!! du har kørt for hurtigt. Som ovenstående skrevet, sker dette jo uger efter forseelsen, hvorfor (mig personligt) vil have glemt ALT om tid og sted... Bliver man konfronteret direkte, får man sig en mindre snak om forløbet og forseelsen, er det samtidig en af de fornuftige betjente som altså findes, formår de fleste også selv at indse at de har gjort noget galt og derfor gerne tager mod bøden... Dem der køre mærkbart for hurtigt, er ofte i princippet "ligeglade" med bøden, men måske betjentens ord kan få dem til at indse det forkerte...

Mht. Steens historie, vil jeg våge at påstå, at man sagtens kan konkludere, som han også selv skriver, han høre til den lovlydige ende af bilisterne. Er det de lovlydige stærkasserne skal ramme, eller dem der laver de alvorlige forseelser vil jeg så gerne spørge ???

Lars - Mener du så, at din opmærksomhed omkring hastighedsgrænserne nedsætter opmærksomheden på hvad der ellers sker i trafikken ???

 • 0
 • 0

Nu bor jeg tilfaeldigvis i Frankrig og her har man - ihvertfald i vores omraade - valgt at gribe tingene lidt anderledes an. Godt nok fik vi for et aars tid siden den foerste staerekasse i omraadet - paa en landevej, hvor folk generelt koerte alt fo hurtigt foer. Men ellers er systemet at man i bymaessig bebyggelse simpelthen laver vejene saa man ikke kan koere mere end 50 km/t eller i visse tilfaelde 30 km/t. Det goer de med passive tiltag, saasom flere sving paa vejene, flere rundkoersler, trafiklys strategiske steder selvom der sjaeldent eller aldrig kommer noget fra sidevejene (et sted er sidevejen en markvej!), chikaner og smaa straekninger med kun et spor. En af de mest udbredte loseninger er at lave vejbump, men i den mere serioese udgave med en rimeligt stejl kurve op, ca. 10 meter oppe og en stejl kurve ned igen. De re som regel designet til koersel med 30 km/t og forsoeger man at koer med mere end 50 km/t over dem er undervognen helt sikkert totaltskadet.

Alle tiltagene virker fint efter hensigten og der er ingen kontrol eller boeder involveret, saa de hjaelper ligesom ikke rigtigt statskassen. Maaske er det derfor de ikke naevnes i rapporten om nedbringelse af antallet af doedsfald i trafikken, der kom igaar. Der var der kun ATK.

 • 0
 • 0

Bliver man konfronteret direkte, får man sig en mindre snak om forløbet og forseelsen, er det samtidig en af de fornuftige betjente som altså findes, formår de fleste også selv at indse at de har gjort noget galt og derfor gerne tager mod bøden... Dem der køre mærkbart for hurtigt, er ofte i princippet "ligeglade" med bøden, men måske betjentens ord kan få dem til at indse det forkerte...

Yes...længe leve Morten Korch og en snak om den dræbende fart over en kop kaffe i vindueskarmen.

Tror nok lige at Lars Peter Betjent har bedre ting at give sig til, end at sludre dagen lang.

Den første bøde er ok, den næste lidt træls. Nummer tre er irriterende og nummer fire er sgu i overkanten......

Tro mig. Efter 6 bøder på et år sker der noget ved ens opmærksomhed på farten.

Jeg hader den konstante overvågning, men det virker !

 • 0
 • 0

Lars - Mener du så, at din opmærksomhed omkring hastighedsgrænserne nedsætter opmærksomheden på hvad der ellers sker i trafikken ???

Hov...glemte lige.

Næh...ikke generelt. Jeg kører bare langsommere og har efterhånden vænnet mig til det.

I DK pendlede jeg knap 80 km. hver vej til job i Struer og det var med en frisk fod på speederen. Nu har jeg vænnet mig til, at det glider helt fint indenfor lovens rammer, så jeg kunne ikke finde på at køre 90-110 på landevejen her, selvom forholdene kunne være til det. Uha det ville blive dyrt.

En bekendt blev stoppet med 140 km/t på landevejen og modtog en bøde på 10.000 CHF og en ubetinget frakendelse. Dertil er kommet ca. 5.000 CHF i omkostninger. Med dagens kurs er vi over DKR. 80.000.

Mon han gør det igen? Med garanti ikke.

 • 0
 • 0

Kontrol/overvågning: JA, men hvis du har andre gode forslag til at lære folk at overholde hastighedsgrænserne, bør du måske komme med dem, fremfor kun at være imod de foreslåede tiltag. Det er nemlig DEN mentalitet, der vækker min mistanke ;o))

Jeg går ud fra den var til mig?

Jeg holder mig nu til hastighedsbegrænsningerne så godt som muligt, så der har jeg ikke et problem.
Jeg har principielt heller ikke noget mod stærekasser der kun tager et billede af en fartsynder og ingen andre.

Der hvor mine bekymringer ligger er i det "mission creep" som politikere til hver en tid vil udnytte. Dvs. 2. generations stærekasser med tilkobling til centralt netværk. Og de vil komme, tro mig.
Så er der pludselig mulighed for at følge bevægelsesmønstre i "real time".
Før i siger "det sker aldrig", så vil jeg vædde med at første gang der sker en bortførelse/terrorangreb/røveri/drab vil politikerne falde over hinanden for at for at åbne denne mulighed.

Min grundlæggende mening er, at data kun må bruge til det de oprindelig var samlet til. Vore politikere er desværre ikke modne nok til at administrere et sådant påbud. Derfor: lad være med at samle data til at begynde med, så bliver de ikke fristede.

Mit forslag til bedre overholdelse af hastighedsbegrænsninger? Mere politi på gaden. Den pædagogiske værdi er meget højere når man får læst og påskrevet med det samme, end et brev flere uger senere.
Derudover nogle "Din Fart" displays, de virker faktisk ganske godt. Bilister udenfor pædagogisk rækkevidde når man heller ikke med stærekasser.

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

Hvis stærekasserne reducerer hastigheden med 10 % er det kun en ekstra grund til at fjerne terrorkasserne.

Der er utroligt mange fartmoralister. De fleste er hyklere. Tænk bare på Jacob Buksti, der drønede derudaf på motorvejen. Han var jo helt uskyldig.
Det var jo bare hans sko, der havde trykket på speederen.

De er farligt at leve. Vi kan allesammen dø. Men det er ingen begrundelse for, at vi alle skal snegle derudaf.

Fjern alle hastighedsbegrænsninger og skærp til gengæld straffen for dem, der forvolder skade.

 • 0
 • 0

Lars - Hehe, nu mente jeg heller ikke man skulle sidde og diskutere over eftermiddagskaffen ;-) Men når man bliver stoppet af en civil, har man jo mulighed for at se egen kørsel og dermed samtidig få en kommentar eller to fra ordensmagten sammen med sin skrivelse, det er netop DET jeg mener gør en forskel, i modsætningen til den irriterende lap papir de ellers sender ud :-) (Lige for at få det på plads, så har jeg aldrig fået en fartbøde - og satser også stærkt på at kunne undgå :-) )

Får man 6 styk skrivelser inden for et år, ville jeg under alle omstændigheder nok vælge og se om man ikke skulle revidere sin kørsel bare lidt ;-)

Okay - Nu har jeg aldrig selv kørt rundt i sådanne "totale overvågningssamfund" så ville lige høre, hvad en der har prøvets holdning var. . . Selvfølelig er det dybt irriterende at blive overvåget konstant og så vidt muligt, skal man holde sig LANGT fra overvågning (Man kan dog altid bruge J. Clarksons metode, en maske når man passere de fine fartkameraer, som da han var i Japan). Mht. din bekendte, nej, tror nok næppe han forvilder sig over fartgrænsen, men nu bør bøder heller ikke (set med danske øjne) koste 1/3 af din årsindtægt..

 • 0
 • 0

Hvis stærekasserne reducerer hastigheden med 10 % er det kun en ekstra grund til at fjerne terrorkasserne.

Der er utroligt mange fartmoralister. De fleste er hyklere. Tænk bare på Jacob Buksti, der drønede derudaf på motorvejen. Han var jo helt uskyldig.

Det var jo bare hans sko, der havde trykket på speederen.

De er farligt at leve. Vi kan allesammen dø. Men det er ingen begrundelse for, at vi alle skal snegle derudaf.

Fjern alle hastighedsbegrænsninger og skærp til gengæld straffen for dem, der forvolder skade.

Der er mange måde at sparke gang i en diskussionstråd på......

 • 0
 • 0

Lars - Hehe, nu mente jeg heller ikke man skulle sidde og diskutere over eftermiddagskaffen ;-) Men når man bliver stoppet af en civil, har man jo mulighed for at se egen kørsel og dermed samtidig få en kommentar eller to fra ordensmagten sammen med sin skrivelse, det er netop DET jeg mener gør en forskel, i modsætningen til den irriterende lap papir de ellers sender ud :-) (Lige for at få det på plads, så har jeg aldrig fået en fartbøde - og satser også stærkt på at kunne undgå :-) )

Får man 6 styk skrivelser inden for et år, ville jeg under alle omstændigheder nok vælge og se om man ikke skulle revidere sin kørsel bare lidt ;-)

Okay - Nu har jeg aldrig selv kørt rundt i sådanne "totale overvågningssamfund" så ville lige høre, hvad en der har prøvets holdning var. . . Selvfølelig er det dybt irriterende at blive overvåget konstant og så vidt muligt, skal man holde sig LANGT fra overvågning (Man kan dog altid bruge J. Clarksons metode, en maske når man passere de fine fartkameraer, som da han var i Japan). Mht. din bekendte, nej, tror nok næppe han forvilder sig over fartgrænsen, men nu bør bøder heller ikke (set med danske øjne) koste 1/3 af din årsindtægt..

Når der med jævne mellemrum kommer et girokort på mellem 200 og 1250 kr. behøver man ikke en snak med betjenten for at ændre adfærd. Det sker af sig selv.

Med 1 bøde i DK på 25 år og 6 stk. i CH på 1 år skulle man ikke tro, at jeg kører væsentlig langsommere i CH end i DK, men det er faktisk tilfældet.

De fleste af mine overtrædelser er blot med 2-6 km for meget i timen og det sker jo ind i mellem, at man lige får accelleret lidt for frisk op efter et rødt lys, eller at man ikke ser, at hastighedsgrænsen skifter fra 60 til 50 km/t og så står der lige et kamera og hjælper en med at se.

 • 0
 • 0

Hvis det nu virker så godt. Jeg har det i denne debat på samme måde som i andre overvågningsdebatter - vores politikere opfinder en grund til at smide penge efter et projekt.
De vil have kameraer op over alt i byerne, fordi de forhindrer kriminalitet. Det gør de så ikke hvis man spørger englænderne - deres undersøgelser viser at det ikke virker. De har immervæk haft dem i 25+ år, så man må formode de ved hvad de snakker om.

Nu skal der ATK op alle steder - Igen overvejer man kraftigt i England at begrænse dem, da de giver hakkende, usikker kørsel og ikke generelt har hjulpet på trafiksikkerheden.

Hvis ikke man arbejder med holdningen så kan det være lige meget.

Derudover kan vi som mange påpeger i debatten være sikre på at kan de bruges til overvågning, så vil de blive brugt til det over tid, for nu er de der jo alligevel.

 • 0
 • 0